لیست بار
اثاثیه زیر به لیست بار اضافه شد ' ادامه

اثاثیه مورد نظر از لیست حذف شد.

اعلام هزینه قطعی اسبابکشی توسط باربری اتوبار شاندیز

صفحه اعلام هزینه کامل حمل اثاثیه منزل و مبلمان(با احتساب هزینه کارگر و کرایه و انعام و ...)-مرحله 1

لطفا منطقه آدرس مبدا بارگیری را مشخص نمایید
لطفا منطقه آدرس مقصد و تخلیه را مشخص نمایید
: مرحله بعدی